Google+ Andrzej Radomski: Internet-Nauka-Historia « e-Naukowiec

Andrzej Radomski: Internet-Nauka-Historia

Pobierz:

Internet_Nauka_Historia-Andrzej_Radomski

Niniejsza książka jest zaproszeniem do szerszej dyskusji nad współczesną nauką,a zwłaszcza szeroko rozumianymi dyscyplinami historycznymi w kontekście rewolucji informatycznej, jaka zachodzi na naszych oczach od co najmniej kilkunastu lat. Wielu uczonych uprawia swe dyscypliny często w błogiej nieświadomości nowych, potężnych możliwości związanych z nowoczesnymi technologiami. Za to bardziej dostrzegają określone zagrożenia jakie współczesne technologie informatyczne, komunikacyjne czy cybernetyczne niosą dla tradycyjnie uprawianych badań i tradycyjnych funkcji uniwersytetu.

Szczególnie doniosła rola w owej rewolucji przypadła Internetowi, a zwłaszcza jego najnowszej mutacji, czyli Web 2.0. Web 2.0 doprowadził do ogromnych zmian nie tylko w komunikacji, ale także umożliwił stworzenie zupełnie nowych praktyk społecznych, w ramach których ludzie rozmawiają ze sobą, tworzą sztukę, a także nowe rodzaje wiedzy i zabawy. Nowy świat wykreowany przez technologie informatyczne – dzięki sieci – staje się coraz częściej domem dla mieszkańców planety Ziemia. Zatem realna wirtualność (by użyć określenia Manuela Castellsa) stała się naszym codziennym doświadczeniem – zwłaszcza że rozpoczęła się (w ramach programu Google Earth) akcja przenosin całej naszej planety do Internetu!Leave a Reply