Google+ Czy wszystko już było? Między repetycją a nowością w sztukach wizualnych « e-Naukowiec

Czy wszystko już było? Między repetycją a nowością w sztukach wizualnych

Czy wszystko już było? Między repetycją a nowością w sztukach wizualnych

pod red. Aurelii Nowak, Doroty Dolaty i Marcina Markowskiego

ISBN: 978-83-936418-2-6 | E-naukowiec: Lublin 2014 | stron: 128

Pobierz plik na wolnej licencji: PDF

Opis:

Czy wszystko już było? Między repetycją a nowością w sztukach wizualnych to książka poświęcona różnorodnym praktykom społecznym i artystycznym, zogniskowanym wokół problematyki powtórzenia. Imitacje, kopie – a z drugiej strony: innowacje, nowość i oryginalność stały się, zwłaszcza w sztuce współczesnej zagadnieniami tyleż ciekawymi, co trudnymi. Trudno wyobrazić dziś sobie pole działań artystycznych pozbawione ironii, pastiszu […] świadome odcięcie się od tego, co było wcześniej, wymaga jakiejkolwiek choćby znajomości tego, co już zdarzyło się w sztuce, filozofii lub nauce. […] Publikacja została ustrukturyzowana tak, aby prowadzić czytelnika od problemów właściwych kulturze czasów ponowoczesnych, poprzez najnowsze praktyki artystyczne, aż do klasyków XIX i XX wieku. Zaproponowane do lektury teksty nie dotyczą jedynie pola artystycznego, ale także filozoficznego i prawniczego.

fragm. recenzji dra Tomasza Żaglewskiego.Leave a Reply