Google+ Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego (bezpłatny e-book) « e-Naukowiec

Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego (bezpłatny e-book)

Pobierz:

Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego (red.) Rafal Zapłata

“Technologie cyfrowe w archeologii to jeden z istotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem tej dyscypliny we współczesnym świecie. Bardzo dobrze, że na rynku ukazuje się książka poświęcona tej problematyce, która jest od początku do końca odbiciem refleksji i praktyki w polskiej archeologii. Problematyka nie jest łatwa, gdyż dotyczy rozmaitych aspektów praktyki badawczej archeologów. Od początku wprowadzania komputerów do polskiej archeologii pojawiały się problemy i to zarówno finansowe, czy organizacyjne, ale też i mentalne (zob. A. Prinke, Cyberprzestrzeń – nowe środowisko współpracy archeologów. Dziesięć lat doświadczeń Muzeum Archeologicznego w realizacji projektów europejskich). Do pewnego stopnia polscy archeolodzy od początku sami się „wykluczali” z tego nurtu dyskusji (np. niewielki udział polskich archeologów w konferencjach CAA). Nieliczne pozytywne przykłady w dużym stopniu były efektem kontaktów indywidualnych archeologów ze środowiskami naukowymi w innych krajach. Nie może zatem dziwić, że w dalszym ciągu ta dyskusja i aplikacje nie są za bardzo rozwinięte, upowszechnione. Oczywiście mało jest dziś archeologów-‘analfabetów cyfrowych’, ale i tak formy i zakresy aplikacji nowych technologii wskazują, że w dalszym ciągu polska archeologia cyfrowa jest na „granicy wykluczenia”. Proponowana książka może być dobrym początkiem dla pobudzenia dyskusji nad rolą technologii cyfrowych we współczesnej archeologii polskiej i potrzeby wiązania rozwiązań technologicznych z krytyczną refleksją teoretyczną. Potencjał jaki ze sobą niosą nowe technologie jest ogromny, ale musi być ‘konsumowany’ w rozsądny sposób.

Podsumowując, prezentowana książka jest bardzo wszechstronnym podejściem do problematyki tworzenia digitalnych obrazów przeszłości we współczesnym świecie. W polskiej archeologii brak dotąd takiego poważnego opracowania. Można powiedzieć, że najwyższy już czas by polscy archeolodzy dostrzegli ten problem. Zatem należy się cieszyć, że na rynku pojawi się ta nowatorska praca. Jest ona dobrze skonstruowana, urozmaicona na poziomie teoretycznym i praktycznym. Istotną jej zaletą jest również wprowadzanie kwestii technologii cyfrowych w archeologii na poziom dyskursu ogólnohumanistycznego, co może zapewnić jej znacznie szerszy niż tylko w środowisku archeologicznym odbiór.”

Fragment recenzji

Prof. UAM dr hab. Włodzimierz Rączkowski


Recenzja wydawnicza



Leave a Reply