Google+ FAQ « e-Naukowiec

FAQ

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Q: Czym właściwie jest serwis e-naukowiec.eu i jaka jest jego rola w świecie współczesnej nauki?

– Serwis e-naukowiec to rozwinięcie i poszerzenie działalności wiedzotwórczej oraz promocji nauki. Poprzez połączenie zalet tradycyjnego wydawnictwa z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, nowymi formami publikacji w modelu open access na otwartych licencjach, dążymy do jak najszerszej promocji, pobudzania dynamiki naukowej kolaboracj…

Q: Jakie konkretne działania są podejmowane w ramach e-naukowca?

– Zapewniamy fachową pomoc w przygotowaniu publikacji naukowych (redakcja, recenzja, korekta, skład i obróbka graficzna, druk na życzenie, itp.), następnie jak najszerzej udostępniamy i aktywnie promujemy publikację w środowiskach naukowych i akademickich oraz wśród użytkowników Internetu. Wszystkie podejmowane działania mają na celu jak najszersze udostępnianie i promocję wyników badań (także optymalizację pod kątem wyszukiwarek i katalogów, czyli ASEO), włącznie z sylwetką samego badacza i dziedziną w ramach której działa (academic PR), akademicki networking oraz szeroką promocję i komentowanie badań na forum społecznym.

Q: Jakie korzyści płynął ze współpracy z serwisem e-naukowiec.eu?

– Korzyści mogą przybierać różnorodny i wielopłaszczyznowy charakter. Należy zacząć od tego, że publikacje dostępne na stronie serwisu mają charakter otwarty i wolnodostępny, zatem można je czytać lub pobrać w całości, w formacie PDF. Także spotkania on-line, seminaria i szkolenia mają formułę otwartą i każdy może w nich uczestniczyć.
Osoby decydujące się na pogłębienie współpracy mogą liczyć na fachową pomoc w przygotowaniu publikacji, konsultacje i porady oraz zespołową pracę w zakresie promocji, pozycjonowania i networkingu – nie tylko w środowiskach akademickich, ale także na szerszym forum społecznym. Dzięki temu wyniki badań (i nauka w ogóle) mają szansę na szerszą popularyzację nie tylko w ścisłym gronie specjalistów.

Q: Jakie są ceny? Czy można u Was zapoznać się z cennikiem poszczególnych usług?

– Cennik poszczególnych usług nie jest z góry ustalony z tego względu, że każda publikacja jest inna, a zatem jej przygotowanie wymaga różnych nakładów pracy redaktorów, recenzentów, korektorów, grafików, itp. Podobnie trudno jest wycenić inne elementy oferty, a więc promocje, konsultacje, pozycjonowanie, itp. dlatego proces wyceny odbywa się indywidualnie dla każdego zlecenia.

Q: Jakie są gwarancje prawne i wiarygodność? Jakie umowy stosujecie zgodnie z prawem wydawniczym i warunkami panującymi na rynku?

– Działamy głównie w oparciu o umowy cywilnoprawne z wieloletnimi, doświadczonymi współpracownikami, wykonującymi zlecone prace kompetentnie i z pełną odpowiedzialnością, w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą. Każdy etap zlecenia, poczynając od redakcji i korekty, poprzez skład i późniejszą publikację wraz z towarzyszącymi jej działaniami promocyjnymi – wszystko to odbywa się przy pełnym uczestnictwie autora, który dzięki zaangażowaniu w proces może kontrolować jego dynamikę oraz poznawać na bieżąco techniki i wykorzystywane technologie. Dysponentem praw autorskich (przy skorzystaniu z licencji CC) jest sam autor i to on określa stopień otwartości, zachowując pełne prawo do swojego dzieła, pełny wgląd w cykl promocyjny oraz – w przeciwieństwie do tradycyjnych umów copyright – może podejmować działania na własną rękę, np. zamieszczanie e-booka w Internecie, jego swobodna dystrybucja lub sprzedaż, itp.)

Q: Jakim doświadczeniem i rekomendacjami może pochwalić się ekipa serwisu e-naukowiec?

– Nasze doświadczenia w zakresie rozwijania wiedzy i promocji nauki w sieci sięgają do początków czasopisma naukowego “Kultura i Historia”, które jest jednym z pierwszych e-czasopism naukowych w Polsce i istnieje już od 10 lat! Drugą naszą inicjatywą jest jeden z największych w polskim internecie wortal naukowych Wiedza i Edukacja (www.wiedzaiedukacja.eu), który jest przestrzenią dla uprawiania otwartej nauki a zarazem przepastnym i wolnodostępnym repozytorium wiedzy z zakresu niemal wszystkich dziedzin nauki, zarówno tradycyjnych publikacji tekstowych i e-booków, jak i plików multimedialnych.

Do naszego doświadczenia należy również wliczyć projekty dydaktyczne pracowników naukowych, którzy przekazują wiedzę teoretyczną, a także ćwiczą praktyczne umiejętności wraz ze studentami. Do takich projektów należy zaliczyć m.in. wizualizacje sztuki http://wizualizacjasztuki.umcs.lublin.pl/ oraz inne rozliczne projekty badawcze z zakresu analityki kulturowej i analizy danych. Jesteśmy także organizatorami konferencji poświęconych nowej nauce, wspieramy i patronujemy, a także obsługujemy wybrane konferencje naukowe od strony multimedialnej i promocyjnej. W tym zakresie współpracowaliśmy m.in. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem ks. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym, Polskim Towarzystwem Badania Gier, itd.

W naszej działalności przyjmujemy zasadę, że o wiele ważniejsze od rekomendacji jest doświadczenie, które wciąż zdobywamy w realizacji różnych projektów i podczas długofalowej współpracy z wieloma ciekawymi i otwartymi ludźmi: naukowcami, badaczami, pasjonatami nauki i informacji oraz w/w instytucjami.

Q: Jak przebiega proces współpracy i jakie doświadczenie można z niej wynieść na przyszłość?

Na samym początku należy zaznaczyć, że współpraca z nami może się rozpocząć i zakończyć w dowolnym momencie i pozostawać całkowicie nieodpłatna. Tworzymy krąg pracowników naukowych, niezależnych badaczy i osób zainteresowanych rozwojem nauki w dobie informacjonalizmu i nowych technologii, którzy publikują w sieci i dyskutują na regularnych spotykaniach “na żywo” i w trybie zdalnym. Taką formę działalności uznaliśmy za optymalną i od lat współpracujemy w ten sposób przy administracji i rozwijaniu portali, wydawnictwa oraz organizacji konferencji, spotkań, seminariów, webinariów, itp. W takim multidyscyplinarnym gronie wymieniamy poglądy na temat swoich badań i publikacji, dzielimy się spostrzeżeniami i nowinkami ze świata nauki, uczymy się obsługi i zastosowania w pracy badawczo-dydaktycznej różnego rodzaju programów, itp. Każdy może dołączyć do naszego grona, spotkać się i zdecydować o swoim zaangażowaniu, a także opublikować swoje prace i artykuły (także publicystyczne) na łamach wortalu Wiedza i Edukacja. W tym zakresie współpraca z nami jest dobrowolna i nieodpłatna, aczkolwiek jest to rozwijające i ciekawe doświadczenie, znacznie poszerzające horyzonty oraz aktywizujące współpracę naukowców i wiedzotwórstwo w Internecie. Staramy się także oferować pomoc i proponować rozwiązania konkretnych problemów, z którymi w pojedynkę i bez wsparcia czasami ciężko sobie poradzić.

Z kolei płatne etapy współpracy mają zawsze na celu przygotowanie konkretnego produktu lub wykonanie konkretnych prac w procesie przygotowania, publikacji i promocji materiałów, które podlegają recenzji naukowej. Dzięki ścisłej współpracy z wykwalifikowaną ekipą na każdym etapie prac, autor może poznać proces, mieć wpływ na jego przebieg i realizację oraz zapoznać się z narzędziami pomocnymi w pracy naukowej, komunikacji i promocji wyników badań. Odmiennie niż niektóre podmioty i organizacje, nie staramy się w ten sposób “sprzedawać” szkoleń, których wynik i stopień opanowania nigdy nie jest pewny. Natomiast świadczymy pomoc przy konkretnych problemach oraz oferujemy usługę, w finale której oddajemy w ręce autora profesjonalnie przygotowany produkt, a także techniki i zestaw narzędzi do wykorzystania w przyszłej pracy badawczej. Dodatkowymi zaletami takiej formy współpracy jest minimum formalności, możliwość partycypowania oraz aktywnego wpływu na przebieg procesu i zachowanie wszelkich praw własności do gotowego produktu (stosujemy umowę z obowiązkową klauzulą zrzeczenia się praw własności, podpisywaną przez podwykonawcę). A co najważniejsze – po zakończeniu tego etapu pozostajemy stale otwarci na nowe wyzwania i projekty, pozostajemy w kontakcie i kontynuujemy współpracę w interesujących nas aspektach.