Google+ Grzegorz Osiński, Zastosowanie algorytmów nieliniowych w medycynie i naukach biomedycznych « e-Naukowiec

Grzegorz Osiński, Zastosowanie algorytmów nieliniowych w medycynie i naukach biomedycznych

osiński-okładka

Zastosowanie algorytmów nieliniowych w medycynie i naukach biomedycznych 
Grzegorz Osiński

E-naukowiec: Lublin, 2019 | stron: 129 |ISBN: 978-83-941018-8-6

Pobierz bezpłatnie plik| Download free ebook: PDF

Opis:

Praktyczne stosowanie elementów teorii chaosu w badaniach rzeczywistych układów biologicznych rozpoczęło się w latach 80 ubiegłego wieku. Nastąpiło to dzięki postępowi w sformułowaniu nowych metod teoretycznych w badaniu struktur topologicznych oraz jednoczesnemu rozwojowi technologii komputerowych. Nowe modele matematyczne umożliwiają przeprowadzenia symulacji numerycznych układów dynamicznych, opisywanych wzajemnie sprzężonymi równaniami różniczkowymi. Praktyczna implementacja odpowiednio dobranych metod numerycznych, pozwalających obliczać użyteczne w praktyce parametry, wymaga zazwyczaj dużych mocy obliczeniowych i odpowiedniej adaptacji algorytmów do szczegółowych warunków badanego układu.

(fragment wstępu)Leave a Reply