Google+ Homo Interneticus. Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci (bezpłatny e-book) « e-Naukowiec

Homo Interneticus. Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci (bezpłatny e-book)

Pobierz:

Homo Interneticus

Przedstawiamy Państwu zbiór tekstów będących wynikiem badań i refleksji etnografów kierujących swą uwagę ku wirtualnej rzeczywistości i zawartej w niej zjawiskom. Tytuł książki – Homo Interneticus – nie jest tu próbą stworzenia nowej kategorii interpretacyjnej czy badawczej, takiej jak homo religiosus czy homo ludens. Jest jedynie próbą zwrócenia uwagi czytelnika na współczesne zjawisko kulturowe, jakim jest coraz bardziej rozwijający się asortyment interakcji zachodzących pomiędzy ludźmi korzystającymi w różny sposób i z różnych potrzeb z Internetu. Samo korzystanie z zasobów i możliwości Sieci stawia poniekąd internautę w sytuacji wędrowca – Baumanowskiego wiecznego turysty – podróżującego po natychmiast dostępnym świecie i komunikującego się z będącymi natychmiast „pod ręką” innymi wędrowcami. Podobnymi podróżnikami po wirtualnym świecie stają się także badacze rzeczywistości on-line, starający się bądź uchwycić jej specyfikę, bądź znaleźć analogie zjawisk w Internecie do zjawisk świata „realnego”.

Fragment wstępu autorstwa Ewy A. Jagiełło i Pawła SchmidtaLeave a Reply