Google+ Humanistyka Cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku « e-Naukowiec

Humanistyka Cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku

 

H.3

Humanistyka Cyfrowa.
Badanie tekstów, obrazów i dźwięku
ISBN 978-83-941018-5-5 | E-naukowiec: Lublin 2016 | stron: 201

Pobierz bezpłatnie plik | Download free ebook: PDF

Opis:
Prezentowana monografia jest pokłosiem Konferencji: Humanistyka cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku, zorganizowanej w dniach 26-27 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod patronatem DARIAH-PL w ramach cyklu „Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych”.
DARIAH-PL [Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – PL] stanowi obecnie największe konsorcjum naukowe polskiej humanistyki, powstałe dla współdziałania przy projektach badań wykorzystujących infrastrukturę cyfrową. Jego celem strategicznym było wszakże włączenie Polski do europejskich struktur DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities European Research Infrastructure Consortium), dzięki czemu polscy humaniści uzyskaliby dostęp do zaplecza badawczego wypracowanego przez kraje członkowskie, jak również otrzymaliby możliwość pracy przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Dokonało się to 6 listopada 2015 roku, a lubelska Konferencja była pierwszym spotkaniem, podczas którego mogliśmy oficjalnie ogłosić nasz akces, potwierdzony w trakcie trwania tejże Konferencji oraz omówiony szerzej przez Przewodniczącego DARIAH-PL Prof. dr. hab. Aleksandra Burshe oraz Dyrektora Generalnego (CEO) DARIAH-ERIC Dr. Michaela Mertensa.

Fragm. wstępuLeave a Reply