Google+ Jakub Bartoszewski – Filozofia przyrody, Kartezjusz i porządek życia społecznego (bezpłatny e-book) « e-Naukowiec

Jakub Bartoszewski – Filozofia przyrody, Kartezjusz i porządek życia społecznego (bezpłatny e-book)

Pobierz:

Jakub Barotoszewski – Filozofia przyrody, Kartezjusz i porządek życia społecznego

Zwykło się podkreślać, że Kartezjusz dokonał przewrotu kopernikańskiego w filozofii i mimo wielu opracowań, zainteresowanie jego twórczością nie słabnie, o czym świadczy między innymi prezentowana książka, dotycząca kartezjańskiej filozofii przyrody. Problem rozumienia świata to odwieczny przedmiot zainteresowań człowieka. Czy świat jest racjonalny i kieruje się logicznymi zasadami, czy też rządzi się czystym przypadkiem? Czy u jego początku istniał ład i harmonia, czy raczej bezład i chaos? Czy świat jest hierarchiczny i co stoi u jego szczytu? Czy można mówić o sprawowanej wobec świata opatrzności? To tylko niektóre z pytań, a udzielane odpowiedzi, nawet wykluczające się, posiadają szereg uzasadniających argumentów.[…] Prezentowana książka Filozofia przyrody, Kartezjusz i porządek życia społecznego […], wskazuje na pełniejsze rozumienie współcześnie występujących tendencji, a także ukazuje nieprzemijalną wartość myśli klasycznej, ukształtowanej na dziedzictwie kultury antycznej. Z tych też racji zasługuje na uznanie i szersze rozpropagowanie.

Fragment przedmowy autorstwa:
Kazimierz Gryżenia SDB
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w WarszawieLeave a Reply