Google+ Tomasz Kempiński: Łowcy z Ameryki Południowej w badaniach Borysa Malkina « e-Naukowiec

Tomasz Kempiński: Łowcy z Ameryki Południowej w badaniach Borysa Malkina

Łowcy z Ameryki Południowej w badaniach Borysa Malkina

Tomasz Kempiński

ISBN: 978–83–936418–4–0 | E-naukowiec: Lublin 2014 | stron: 62

Pobierz plik na wolnej licencji: PDF

Opis:

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie niewielkiego wycinka olbrzymich zbiorów Malkina przedstawiającego rodzaje broni myœliwskiej, procesy technologiczne jej wytwarzania oraz sprzęt i techniki połowu ryb. Opracowanie oparte zostało o materiały filmowe, ikonograficzne i relacje autorstwa Borysa Malkina. Zamiarem tej pracy jest stworzenie w miarę możliwości œdokładnego opisu zarejestrowanych na filmach technik wytwórczych i zastosowanych materiałów oraz omówienie metod rybołówczych na podstawie wybranych ludów Amazonii. Jest to zadanie niełatwe ze względu na charakter pracy nad materiałami z obcego kręgu kulturowego.Leave a Reply