Google+ Cezary Rosiński: Ocalić starość « e-Naukowiec

Cezary Rosiński: Ocalić starość

Okłdka.przód3.

Cezary Rosiński

Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej

ISBN: 978-83-941018-2-4 | E-naukowiec: Lublin 2015 | stron: 114

Pobierz bezpłatnie plik | Download free ebook: PDF

Opis:

Książka Cezarego Rosińskiego: Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej jest dokonaniem naukowym dużej rangi, efektem dojrzałej refleksji metodologicznej oraz efektem świetnego rozeznania w prblemach polskiej prozy najnowszej. Autorowi udało się połączyć nowatorskie efekty interpretacyjne z ustaleniami dotychczasowych badań nad literackimi obrazami starości.

Starość bez własnego miejsca, nieprzynależna do świata, nieobecność seniorów w globalnym podziale ról, brak skierowanej do nich oferty rozrywkowej czy jakiejkolwiek innej, nie oznaczają jednak zniknięcia nachalnego i niepokornego problemu, jakim jest starość. Kultura współczesna próbuje sobie z nią poradzić na dwa sposoby. W pierwszym przypadku starość znosi, tak jak karę śmierci, unieważnia ją, oznajmiając, że zagrożenie zostało wyeliminowane, w akcie łaski pozwala wrócić niewiernym synom i córkom, którzy sprzeniewierzyli się kulturze szczęścia, rozciąga przeto kategorię młodości na każdy prawie wiek, wmawiając, że nie ma czegoś takiego jak starość, jest jedynie druga młodość. Miłościwie ogłasza, że nikt nie zasłużył sobie na tak straszną karę jak starość. Wtedy pokorni młodzi staruszkowie, by nie rzucać się w oczy „Wielkiemu Bratu”, który pełen miłosierdzia wybaczył im, rezygnują z atrybutów starości w postaci aparatu słuchowego, czy balkonika do chodzenia, przez co kreują „młodszy” obraz starości, właściwie starości „niestarej”.

Fragm. wstępu.Leave a Reply