Google+ Sztuka na wielkim ekranie « e-Naukowiec

Sztuka na wielkim ekranie

okladka-M-page-001

Sztuka na wielkim ekranie.
Materiały  Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej
ISBN 978-83-941018-4-8 | E-naukowiec: Lublin 2015 | stron: 75

Pobierz bezpłatnie plik | Download free ebook: PDF

Opis:

“Sztuki plastyczne obecne są w kinie niemalże od chwili jego powstania. Między tymi dwoma dziedzinami ekspresji wizualnej są ścisłe i różnorodne związki, które trudno opisać w sposób wyczerpujący, ponieważ są obecne na wielu płaszczyznach, pełnią też rozmaite funkcje – począwszy od stricte artystycznych, po popularyzatorsko-edukacyjne czy rozrywkowe. Refleksję nad wybranymi kwestiami z tak szerokiego spektrum tematycznego mieli uczestnicy konferencji naukowej młodych badaczy pt. Sztuka na wielkim ekranie zorganizowanej 17 kwietnia 2015 r. przez Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej, które funkcjonuje przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”.

(Fragment wstępu)Leave a Reply