Google+ Wizualizacja wiedzy (bezpłatny e-book) « e-Naukowiec

Wizualizacja wiedzy (bezpłatny e-book)

Pobierz:

Wizualizacja wiedzy

Zapis wizualny jest silnie związany ze zdobywaniem wiedzy i możliwościami jej przekazywania. Jest najskuteczniejszym instrumentem Sztuki pamięci: od prehistorycznych rysunków naskalnych i sztuki australijskich aborygenów po zapis obrazów z elektronowego mikroskopu, wizualizacja była sposobem ujmowania, rozumienia i przekazywania wiedzy. Tak, jak rozszerzał się zakres zdobywanej wiedzy, zmianie uległy także sposoby jej wizualizacji. Dziś, w dobie kultury wizualnej to, co nie jest obrazem w ogóle ma wątpliwy byt.

Na łamach portalu Wiedza i edukacja udostępniamy również nagrania w formacie audio i video z powyższej konferencji. Zobacz:

www.wiedzaiedukacja.eu/archives/45204Leave a Reply