Google+ Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie pod redakcją Olgi Cielemęckiej i Moniki Rogowskiej-Stangret « e-Naukowiec

Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie pod redakcją Olgi Cielemęckiej i Moniki Rogowskiej-Stangret

 

 

Document-page-001

Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie
pod red. Olgi Cielemęckiej i Moniki Rogowskiej-Stangret

ISBN 978-83-941018-7-9 | E-naukowiec: Lublin, 2018 | stron: 326

Pobierz bezpłatnie plik| Download free ebook: PDF

Opis:

Nowe materializmy to wyłaniający się z dialogu teorii feministycznych i nauki ruch teoretyczny, którego ambicją jest ponownie i na serio postawić problem materii. Czerpiąc z feminizmu deleuzjańskiego i feministycznych badań nad nauką i technologią, nowe materialistki pytają o ontologiczne rusztowanie rzeczywistości, także w jej wymiarze społecznym, językowym i politycznym. Jednocześnie odrzucają one na równi antropocentryzm i androcentryzm, obierając za punkt wyjścia radykalne współkonstytuowanie się bytów ludzkich i nie-ludzkich, naturalnych i technologicznych, organicznych i syntetycznych, materii i języka. Jako nowy i wpływowy nurt badań w obrębie teorii feministycznej, nowe materializmy budzą tyleż zainteresowania, co i kontrowersji, także w Polsce. Nas interesowało przede wszystkim to, jak nowe materializmy „pracują” w kontekście teorii polskiej, jakimi drogami docieramy do nich wychodząc z polskiej akademii i jak same nowe materializmy osadzają się, sytuują w rodzimej refleksji, w jakie relacje z nią wchodzą, jak ją zmieniają, jak z nią dyskutują, o co pytają. Co oferują, jakie nowe ścieżki interpretacyjne wytyczają, czego nie widzą? Co wynika z owego dialogu z nowymi materializmami, co nowego możemy usłyszeć, co może nas znudzić, wkurzyć, a co zaciekawić? Dokąd mogą nas nowe materializmy zaprowadzić? I jakie są nowomaterialistyczne manowce? Pytając o nowe materializmy, stawiając problemy z pozycji zaangażowanych w nowomaterialistyczne badania, a zatem sondując kwestie sporne nie z dystansu, a z bliska, nie chcemy unikać pytania o to, jak pracować z tymi tekstami i teoriami feministycznymi, które są u swych źródeł zachodnie i białe.

(fragment wstępu)Leave a Reply